Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Team Business
Porsvej 2,
9000 Aalborg

Kontakt os på tdh@teambusiness.dk

1. Generelle abonnementsbetingelser 

Team Business ApS stiller sine ydelser til rådighed via login til online platformen Team Business Academy. Ydelserne der er stillet til rådighed på denne platform via bruger login, korresponderer med den abonnementspakke som brugeren har købt adgang til. De konkrete ydelser vil derfor være afhængig af hvilken abonnementspakke som brugeren har købt. Nogle ydelser, som eksempelvis adgang til 1:1 sparring vil kun være tilgængelig hvis brugeren abonnerer på én bestemt abonnementspakke. Dette gør sig ligeledes gældende for andre udvalgte ydelser. Brugeren kan altid læse om hvilke specifikke ydelser der er inkluderet i hvilke abonnementspakker på teambusiness-academy.com. 

1.1 Disse abonnementsbetingelser gør sig gældende for individer eller organisationer der køber adgang til Team Business Academy på abonnement eller har fået tildelt adgang som følge af en gratis prøveperiode. Abonnementsbetingelserne er også gældende, hvis brugeren har fået tildelt adgang som følge af køb af et andet produkt. 

1.2 Når brugeren foretager et køb af en abonnementspakke er der indgået en aftale mellem brugeren (eller kunden) og Team Business ApS. Når brugeren foretager et køb af en abonnementspakke vil brugeren modtage bekræftelse på købet via e-mail. Brugeren modtager købs-bekræftigelsen på den e-mail adresse som brugeren har anvendt til at tilmelde sig Team Business Academy og foretage sit køb. 


2. Abonnementernes indhold 

Brugeren har adgang til de specifikke ydelser og det indhold der gør sig gældende i forhold den specifikke abonnementspakke som brugeren har tilkøbt. Hvis brugeren har fået adgang til Team Business Academy som følge af en gratis prøve periode, eller som følge af køb af et andet produkt, vil brugeren tilsvarende have adgang til de specifikke ydelser og det specifikke indhold som abonnementspakken foreskriver. Team Business Academys indhold og ydelser (som eksempelvis online kurser, sparring og webinarer) vil løbende blive opdateret, ændret og/eller erstattet. Disse opdateringer, ændringer og/eller erstatninger foretages løbende og har ikke indvirkning på disse handels- og abonnementsbetingelser. 

2.1 Abonnementspakker

Brugeren af Team Business Academy vil blive opkrævet løbende månedlige betaling ved køb af abonnementspakke. Denne månedlige betaling vil dog ikke finde sted i tilfælde hvor brugeren har købt sig adgang til en abonnementspakke med årlig betaling. I sådanne tilfælde (med årlig betaling) vil brugeren blive opkrævet løbende årlig betaling. 

Brugeren kan til enhver tid opsige abonnementet uden yderligere betaling. Dertil forholder Team Business sig retten til at opsige aftalen med en bruger, eller nægte at indgå i en aftale. 

2.2 Gratis prøveperiode, eller adgang som følge af køb af andet produkt

Team Business ApS kan vælge at føre en kampagne eller andre tiltag hvor brugere kan få en gratis prøveperiode, hvor brugeren får adgang til Team Business Academy og en dertilhørende abonnomentspakke uden betaling. Efter denne gratis prøveperiode ophører, vil abonnementet automatisk blive omstillet til et betalende abonnement med månedlig betaling tilsvarende den abonnementspakke som brugeren har tilmeldt sig ved oprettelse i forbindelse med den gratis prøveperiode. Denne omstilling fra gratisprøve periode til betalende abonnent vil ske uden meddelelse til brugeren. Dog vil brugeren i forbindelse med sin tilmelding til en gratis prøve periode blive informeret omkring varigheden af den gratis prøve periode, samt disse abonnementsbetingelser. Et individ eller en organisation kan kun gøre brug af en gratis prøve periode én gang pr. individ. 

Hvis brugeren har fået adgang til Team Business Academy og dertilhørende abonnementspakke(r) som følge af køb af et andet produkt, gælder lige ledes samme betingelser. Dette betyder, at brugere der har fået adgang til Team Business Academy som følge af køb af et andet produkt vil få adgang til platformen i en tidsbestemt periode. Efter den tidsbestemte periode er udløbet vil adgangen til platformen omstilles til et betalende abonnement med månedlig opkrævning, tilsvarende den abonnementspakke som brugeren har adgang til. Dette vil ske uden meddelelse til brugeren.  Brugeren vil blive informeret omkring varigheden af den føromtalte tidsbestemte periode, og omkring disse handlingsbetingelser ved indgåelse af aftale. 


3. Tilgængelighed

Brugeren tilgår Team Business Academy platformen og de dertilhørende ydelser og indhold digitalt gennem internettet. Her kræves det at brugeren har en internet forbindelse samt en enhed der kan tilgå platformen som er hostet af simplero.com. Hertil kræves det også at brugerens enhed har en almindelig internet browser applikation såsom microsoft edge, google chrome eller lignende. Brugeren har selv ansvaret for at have det relevante udstyr (computer, enheder, browser, internet), og afholder selv alle omkostninger forbundet hermed (såsom betaling for internet og lignende). 

Team Business ApS er ikke ansvarlig for begrænset adgang til Team Business Academy, som følge af internetnedbrug, dårlig internet kvalitet eller tekniske udfordringer forbundet med brugerens internet, computer, enhed eller lignende. 

For at tilgå Team Business Academy og de dertilhørende ydelser og indhold, skal brugeren oprette en brugerkonto, købe adgang til en abonnementspakke. Oprettelsen af en brugerkonto foregår gennem simplero.com's oprettelses system. Brugeren er ansvarlig for at oplysninger indtastet ved bruger-oprettelse er korrekte. Ved oprettelse må brugeren kun indtaste give oplysninger omkring egne betalingskort- eller kreditkort. 

Ved oprettelse af brugerkonto skal brugeren oprette sig med e-mail adresse og adgangskode. Disse login oplysninger skal holdes fortrolige og opbevares på et sikkert sted. Disse login detaljer er personlige og må ikke deles eller bruges af andre individer. Hvis brugeren opdager eller har mistanke om uautoriseret brug af brugerkontoen, skal adgangskoden ændres samt Team Business kontaktes. Team Business ApS forholder sig samtidig retten til at ophæve aftalen hvis bruger login og adgangskode er blevet videregivet eller misbrugt. 

Levering af adgang til Team Business Academy og dertilhørende købte abonnementspakke, sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.


4. Betaling 

Opkrævninger skal betales og bliver udført i henhold til de gældende pris- og varighedsinformationer tilgængelig på teambusiness-academy.com. Brugeren skal betale den månedlige opkrævning hver måned på den dag der svarer til den dag hvor brugeren foretog sit første køb af en abonnementspakke. Tilsvarende gør sig gældende for brugere der har valgt årlig betaling, her vil betalingen finde sted hvert år på den dag der tilsvarer den dag brugeren foretog sit første køb af en abonnoments pakke. Første opkrævning og betaling finder sted på dagen for brugerens første køb og indgåelse i abonnementsaftale.    

Priser oplyst på siden er i danske kroner eksklusiv moms. Dertil lægges der moms til og dette fratrækkes også under betaling. 

Brugeren udfører betaling for abonnementet via de betalingsmuligheder som Team Business ApS stiller til rådighed for brugeren. Dette er både via VISA, Mastercard og Dankort. Brugeren er hertil også forpligtet til at have tilstrækkelige midler til rådighed på det valgte betalingsmiddel, i forhold til betaling af den månedlige eller årlige opkrævning. I tilfælde af, at brugeren ønsker at ændre sin betalingsmetode eller opdaterer oplysninger om betalingsmetode kan dette foretages inde fra brugeres profil. Hertil kan disse ændringer også foretages ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Hvis brugeren har oprettet sig i forbindelser med en gratis prøveperiode eller som følge af køb af et andet produkt, vil opkrævning ikke finde sted indenfor den gratis prøve periode, eller den tidsbestemte periode angivet som følge af køb af anden ydelse. Her vil første opkrævning og betaling i stedet finde sted på 1. dagen efter den gratis prøveperiode eller tidsbestemte periode er ophørt (som forklaret under 2.2). Dertil vil denne opkrævning også finde sted med løbende måned eller årsbetaling på denne samme dag som brugerens gratis prøveperiode eller tidsbestemte periode ophørte. Hvis det viser sig at denne dato skal ændres som f.eks. hvis dette er den 29. februar, bliver denne ændring foretaget af Team Business ApS. 

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed på brugerens valgte betalingsløsning, vil Team Business ApS suspendere brugerens adgang til Team Business Academy og alle tilhørende ydelser indtil betaling er tilfredsstillet. Adgang til platformen og tilhørende ydelser og indhold vil blive genoprettet når betalingen udføres, og brugeren vil ikke blive opkrævet for den periode hvor brugeren ikke havde adgang til platformen. 

Kvittering og bekræftelse for hvert køb kan findes på brugerens profil og indstillinger, og bliver samtidigt tilsendt til brugerens e-mail ved hvert træk på brugerens betalingsmiddel. 

Team Business Academy forholder sig retten til at indgå i specielle aftaler med udvalgte organisationer og/eller kunder med henblik på justering af pris og medlemskabsfordele, såfremt Team Business ApS finder dette passende. Disse specielle aftaler kan afvige fra priser og forhold fremvist på hjemmesiden. Sådanne specielle aftaler om pris og andre forhold kan kun finde sted efter dialog og forhandling mellem Team Business Academy og den pågældende organisation/bruger som ønsker at indgå i en speciel aftale. 


5. Brug af Team Business Academy 

Brugeren må kun anvende Team Business Academy i henhold til aftalen.

Brugeren må hverken opfordre til eller selv bruge platformen og tilhørende ydelser og indhold til offentlig visning, eller til kommercielt brug (som f.eks. i marketings henseende eller videresalg). Brugeren må ikke bruge tjenesten til ulovlige formål, eller kopiere, udlåne, sælge, reproducere eller distribuere platformens ydelser og indhold til andre.  

Hertil må brugeren heller ikke manipulere, modificere eller på anden måde omgå eller ændre Team Business Academys opsætning, sikkerhedsforanstaltning og lignende bagvedliggende funktioner og protokoller. 

Overtrædelse af denne aftale medfører omgående opsigelse af aftale. 

Tjenesten er ikke beregnet til brug for børn og det er et krav at brugeren ved oprettelse som minimum er fyldt 18 år. 


6. Netværk og brugerfora 

Team Business Academy tilbyder indmeldelse og brug af netværksgruppe som finder sted på det sociale medie Facebook. I denne gruppe må brugeren dele indhold, men ikke indhold der er upassende, stødende eller materiale som brugeren ikke selv har de eksplicitte rettigheder til at dele på Facebook. Hertil skal brugeren til en hver tid ved deltagelse i netværksgruppen også overholde Facebooks betingelser for brugere.

Selvom Team Business Academy's netværksgruppe bliver modereret, er brugeren selv ansvarlig for alt indhold som brugeren deler i denne netværksgruppe. 


7. Ændringer i pris mv. 

Team Business ApS forholder sig retten til at ændre og justere i priserne på abonnementspakkerne. Ved ændring af priser meddeles relevante brugere minimum 30 dage før ændringen finder sted. Hvis brugeren ikke ønsker at fortsætte sit abonnement kan brugeren afmelde sit abonnement indenfor disse 30 dage. Hvis brugeren ikke afmelder sit abonnement vil dette blive anset som en accept af prisændringerne. Når der er tale om brugere med årlig betaling vil prisændringen først træde i kræft ved næste opkrævning, og disse brugere får tilsvarende en meddelelse 30 dage før prisændringen træder i kraft. 

 

8. Fortrydelsesret 

Der gives ikke returret på digitale produkter købt i vores hjemmeside.

Ifølge købeloven er der desværre ikke fortrydelsesret på digitale produkter der tages i brug. Men lever produktet ikke op til din forventning, så kontakt os venligst på tdh@teambusiness.dk 

Du vil dermed heller ikke få mulighed for at pengene retur. 


9. Kommunikation 

Kommunikation mellem Team Business ApS, Team Business Academy og brugeren finder sted gennem websitet, brugerplatformen og pr. e-mail. Når kommunikation afsendes fra Team Business ApS til brugere pr. e-mail anses denne kommunikation som værende modtaget straks. 


10. Løbetid og opsigelse 

Opsigelse af abonnement kan foretages uden yderligere betaling. 

Brugerens abonnement tegnes for en periode på 1 måned. Herefter fornyes abonnement automatisk hver måned på den dag der tilsvarer dagen hvor brugeren oprettede sig. Denne fornyelsesproces finder sted indtil brugeren opsiger sit abonnement, eller at Team Business Academy opsiger abonnementet. Ved opsigelse af abonnementet, vil abonnementet og adgang til Team Business Academy ophører ved udgangen af den sidst betalte periode. Hvis der er tale om årsbetaling, eller anden forudbetaling vil beløbet ikke blive refunderet ved opsigelse af aftale, og brugeren kan benytte platformen indtil den betalte periode ophører. 

Ved opsigelse kan brugeren opsige abonnementsaftalen på Team Business Academy's platform, eller pr. e-mail til Team Business ApS. Hvis Team Business ApS ønsker at ophæve aftale skal meddelelse herom overleveres pr. e-mail. 

Opsigelse af abonnement kan til enhver tid foretages indenfor den gratis prøveperiode, men skal foretages før den gratis prøveperiode ophører. 

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til tdh@teambusiness.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.


11. Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Team Business. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.